Bangkok Solutions

WE ARE

BANGKOK SOLUTIONS


วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการพัฒนาสื่อออนไลน์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

สามารถช่วยแก้ปัญหาในการทำงาน และใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาการทำงานของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทีมงาน

สร้างทีมงานที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คุณภาพงาน

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพดีเกินความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความประทับใจ

สร้างความประทับใจในบริการ ให้ลูกค้าไว้วางใจเมื่อให้เราพัฒนา และดูแลระบบให้

WHY US?


ซื่อสัตย์
เพราะลูกค้าให้ความเชื่อใจ และไว้วางใจในการเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กร ความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทีมงานทุกคนยึดมั่น รวมถึงการดูแลสิทธิส่วนบุคคล
มีคุณธรรม
เราเชื่อว่าคุณธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิต เราจึงให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
สนุกสนาน
ความคิดสร้างสรรค์มักมาในเวลาที่เราผ่อนคลาย เมื่อเราสนุกกับงาน ทำให้เราสามารถนำเสนองานที่เกินความคาดหมายของลูกค้าได้เสมอ
ใส่ใจรายละเอียด
คุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของนักพัฒนาระบบคือต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อตอบสนองวิธีการใช้งานของผู้ใช้ให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงต่อเวลา
เมื่อเป็นนักพัฒนา การตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เรายึดมั่นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ให้เสร็จก่อนกำหนด ให้ลูกค้ามีเวลาตรวจความถูกต้อง ก่อนเปิดใช้งานจริง
มีความสุข
เมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เรารัก เราจะตั้งใจทำ และมักจะทำได้ดี ยิ่งงานที่เราทำสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน สิ่งตอบแทนที่ได้รับมันคือความสุขที่แท้จริง

OUR CLIENTS


OUR SERVICES


Graphic Design

การออกแบบเว็บไซต์ทุกวันนี้ต้องคำนึงถึงการใช้งานบนเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ๆ มีขนาดหน้าจอแตกต่างกันไป ทางทีมงานจึงได้มีการติดตามเทคนิค สไตล์การออกแบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยม และแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์

Application Development

ทีมพัฒนาของ “บางกอกโซลูชั่น” ได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในตลาดโลก พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการมุ่งเน้นด้านการลดต้นทุนและระยะเวลาในการพัฒนา เพื่อความคล่องตัวจึงจำเป็นต้องมีทีมงานขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ

Maintenance Services

เว็บไซต์เป็นเสมือนหน้าบ้านที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการอัพเดทบทความ และข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ

Digital Marketing

ความต้องการในการพัฒนาแอปพลิเคชันมีมากขึ้น โดยเฉพาะแอปเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ และติดตามกระแสต่างๆ รวมทั้งเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ทีมงาน และกลุ่มเป้าหมายว่าจะมาเจอกันได้อย่างไร

GET IN TOUCH

CONTACT US


Fields marked with * are required

info@bangkoksolutions.com

+66(0) 2237 7755

+66(0) 2237 7900