รู้จักบางกอกโซลูชั่น

วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการพัฒนาสื่อออนไลน์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า สามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ สามารถช่วยแก้ปัญหาในการทำงาน และใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาการทำงานของลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทีมงาน

สร้างทีมงานที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คุณภาพงาน

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพดีเกินความคาดหมายของลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความประทับใจ

สร้างความประทับใจ ในบริการให้ลูกค้า ไว้วางใจเมื่อให้เราพัฒนา และดูแลระบบให้

ซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์

เพราะลูกค้าให้ความเชื่อใจ และไว้วางใจในการเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กร ความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ทีมงานทุกคนยึดมั่น รวมถึงการดูแลสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกระบบ

ใส่ใจในรายละเอียด

ใส่ใจในรายละเอียด

คุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของนักพัฒนาระบบคือต้องเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อตอบสนองวิธีการใช้งานของผู้ใช้ให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีคุณธรรม

มีคุณธรรม

เราเชื่อว่าคุณธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิต เราจึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

ตรงต่อเวลา

ตรงต่อเวลา

เมื่อเป็นนักพัฒนา การตรงต่อเวลาจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่เรายึดมั่นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ให้เสร็จก่อนกำหนด ให้ลูกค้ามีเวลาตรวจความถูกต้อง ก่อนเปิดใช้งานจริง

สนุกสนาน

สนุกสนาน

ความคิดสร้างสรรค์มักมาในเวลาที่เราผ่อนคลาย ไม่ว่าจะได้รับโจทย์ยากๆจากลูกค้า มันไม่ใช่ปัญหาในการทำงาน แต่มันคือความท้าทายที่พวกเราสนุกกับมัน เมื่อเราสนุกกับงาน ทำให้เราสามารถนำเสนองานที่เกินความคาดหมายของลูกค้าได้เสมอ

มีความสุข

มีความสุข

เมื่อเราได้ทำในสิ่งที่เรารัก เราจะตั้งใจทำ และมักจะทำได้ดี ยิ่งงานที่เราทำสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งาน สิ่งตอบแทนที่ได้รับมันคือความสุขที่แท้จริง

ที่ “บางกอกโซลูชั่น” ในเวลาที่เราพัฒนาออกแบบระบบ เราทำงานเสมือนเป็นเจ้าของระบบนั้นเอง เราออกแบบระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุดในการพัฒนาระบบให้แต่ละองค์กร

บริษัท บางกอกโซลูชั่น จำกัด ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์แบบครบวงจร ตั้งแต่ ให้บริการให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์ รับจดทะเบียน (Domain Name Registration) เรามี Dedicate Server ให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับเว็บไซต์ (Web Hosting) งานพัฒนาเว็บไซต์ (Web Develop) งานพัฒนาระบบ (Web Based Application) รวมถึงงานออกแบบกราฟฟิค ทั้งออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) ออกแบบ Banner Ads ออกแบบเกมออนไลน์ (Game Online) งานภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นต้น ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

ให้พัฒนาเว็บไซต์​และพัฒนาระบบต่างๆ อาทิ ระบบคลังสินค้า (Warehouse system, Inventory System) ระบบการติดตามสินค้า (Tracking System) ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (e-Commerce System) ระบบการจองที่พัก (Booking System) ฯลฯ​ ด้วยประสบการณ์ มากกว่า 15 ปีในการให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ ออกแบบพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้แก่ธุรกิจต่างๆ ทำให้ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ และรู้ถึงความต้องการพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ เช่นธุรกิจโรงแรม ต้องมีระบบจองห้องพัก ธุรกิจค้าปลีก ต้องมีระบบ shopping cart เป็นต้น ความเข้าใจในรูปแบบการทำงานของแต่ละธุรกิจ ทำให้ “บางกอกโซลูชั่น” สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เกินความคาดหมาย