Our Services

พัฒนาระบบออนไลน์ เป็นบริการหลัก งานอื่นๆที่ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คืองานของเรา

A Step-By-Step Roadmap To Success

One-Stop Digital Agency

สำหรับผู้ที่ต้องการ outsource ทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาระบบออนไลน์ ทำงานให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

Digital Consulting ​​

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษาแนวทางการนำระบบเข้ามาช่วยในการทำงาน

Research​​

ศึกษาข้อมูลระบบต่างๆ เป็นข้อมูลพร้อมนำมาประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอดให้การออกแบบระบบใหม่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

System Analysis / System Design

วิเคราะห์การทำงานของระบบ และออกแบบเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Graphic Design​​

ออกแบบกราฟิก ให้นำไปใช้งานในสื่อที่หลากหลาย ทั้ง banner, poster, sales kit, etc.

Web Design​

ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม ทันสมัยดูน่าเชื่อถือ

Web Develop

พัฒนาเว็บไซต์ ตามวัตถุประสงค์ของเว็บ

Digital Marketing

วางแผนการใช้เนื้อหา กิจกรรมออนไลน์ที่ดึงดูดความสนใจ และสร้าง lead ให้ผู้ชมทำตามวัตถุประสงค์ได้ของกิจกรรมนั้นๆ

Send Bulk Emails

ระบบจัดส่ง email จำนวนมากถึง inbox ผู้รับ ไม่เข้า Spam / Junk

Web Hosting

ให้บริการเช่าพื้นที่ ให้ธุรกิจคุณออนไลน์ได้ราบรื่น ไม่สะดุด พร้อมระบบ SSL ปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย

Social Media​​

ธุรกิจของคุณใช้ประโยชน์จาก Social Media ได้อย่างไรบ้าง

SEO

Search Engine Optimization

SEM

Search Engine Marketing

เมื่อคุณต้องการพัฒนาระบบ

We tailor made your web application.

คุณถาม เราตอบ

Ask Us Anything

การขายผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ เหมือนการออกงาน event เวลาผ่านไป ลูกค้าจะกลับมาซื้ออีก ก็หาสินค้าไม่เจอ ส่วนเว็บไซต์ เป็นเสมือนหน้าร้านของเรา มีสินค้าครบทุกรายการ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่าย อยากได้อะไรก็หาเจอ สื่อแต่ละสื่อมีวัตถุประสงค์ในการทำงานต่างกัน ถ้าคุณทำธุรกิจเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างน้อยเป็นที่ให้ลูกค้าหาคุณเจอ ดีกว่านั้นคือทำธุรกรรมออนไลน์กับคุณได้

เราเริ่มจากการรับบรีฟ ความต้องการของลูกค้า นำเสนอแนวทางในการออกแบบ เมื่อตกลงทำงาน จึงเริ่มลง code ลูกค้าจะได้ดูงานตลอดกระบวนการพัฒนา เมื่อตรวจรับงานแล้ว จึงเปิดใช้งาน

อ่านขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติมได้ที่นี่

เวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบขึ้นกับความซับซ้อนของระบบ โดยทั่วไปเรารับงานที่เวลา 1-3 เดือน ถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่ จะใช้เวลาเพิ่มตามเนื้องาน โดยจะแบ่งส่งงานให้เห็นเป็นชิ้นงานได้ในแต่ละเดือน

เลือก platform ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ คู่แข่งคุณอยู่ที่ไหน ลูกค้าคุณอยู่ที่ไหน คุณก็ต้องอยู่ที่นั่น 

บางกอกโซลูชั่นให้บริการออนไลน์ครบวงจร เริ่มตั้งแต่จดทะเบียน Domain Name, Web Hosting วางแผนการทำเว็บจากไอเดีย ออกแบบ และพัฒนาระบบ จนเปิดใช้งาน

เริ่มต้นให้คิดก่อนว่าทำไมถึงอยากมีเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ในการสร้างเว็บคืออะไร คุณคาดหวังอะไรบ้าง เขียนความต้องการออกมาว่า ระบบนี้จะต้องทำอะไรได้บ้าง จากนั้น เตรียมข้อมูลที่จะใช้นำเสนอ มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทั้งเนื้อหา รูปภาพ clip VDO เตรียมทุกอย่างในรูป soft file ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาให้เรียนร้อย พร้อมนำไปใช้ต่อได้ ถ้ามีตัวอย่างแบบฟอร์ม รูปแบบรายงานที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน ให้เตรียมมาประกอบด้วย

งานออกแบบและพัฒนาระบบ ลูกค้าสามารถแบ่งจ่าย เป็นเงินมัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน และชำระส่วนที่เหลือ อีก 50% ภายใน 30 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ปิดงานได้ทันตามกำหนด และเปิดใช้งานได้ตามแผนที่ตั้งใจไว้ 

สำหรับงานวงเงิน 7 หลักขึ้นสามารถแบ่งชำระเป็นเฟสได้ ตามตกลง

ส่วนค่า Domain, Web Hosting ค่าโฆษณา ค่าซื้อภาพ stock photo ลูกค้าจะต้องชำระเป็นจำนวนเต็มก่อนเริ่มใช้งาน

บางกอกโซลูชั่น มีบริการหลังการขาย มีทีมงานช่วยตอบคำถาม แก้ปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้า โดยสามารถแจ้งผ่าน support@bangkoksolutions.com ได้ตลอด 24/7 ถ้าพบปัญหาจากการทำงานของระบบ ทีมงานจะดูแลปรับปรุงให้ใช้งานได้เป็นปกติอย่างเร็วที่สุด

เราตั้งใจทำงาน และทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างมีความสุข

So, let's be happy together

Asia businessmen and businesswomen meeting brainstorming ideas conducting business presentation project colleagues working together plan success strategy enjoy teamwork in small modern night office.