Tracking System

บริษัทฯได้จัดทำระบบการติดตามสินค้าใน 3 รูปแบบ คือ

สำหรับการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โดยทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย จะเห็นสถานะการจัดส่งสินค้าตั้งแต่รับ order จัดเตรียมสินค้า ถึงส่งสินค้า

สำหรับการติดตามสินค้าที่ส่งซ่อม มีขั้นตอนของการตรวจสอบภายใน ซ่อมเอง จนถึงส่งไปซ่อมที่หน่วยงานอื่น จนส่งสินค้ากลับมาพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า

สำหรับติดตามสินค้าตัวอย่างที่ส่งให้ลูกค้าทดลองใช้ บริษัทฯที่มีสินค้าตัวอย่างให้พนักงานขายเบิกไปให้ลูกค้าทดลองใช้ได้ เซลล์เบิกสินค้าแล้วให้ลูกค้าคนที่ 1, 2, 3,… ใช้ โดยอาจไม่ได้ส่งคืนเข้าบริษัททุกครั้ง จึงมีการออกแบบระบบเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าตัวอย่าง และสามารถติดตามได้ว่าสินค้านั้นอยู่ที่ใด เป็นเวลานานเท่าไรแล้ว เป็นต้น