Maintenance Services

  ทีม support ที่ “บางกอกโซลูชั่น” พร้อมดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ และระบบ
ให้ทำงานอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

เว็บไซต์เป็นเสมือนหน้าบ้านที่เป็นหน้าเป็นตาขององค์กร จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องมีการดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย ตรวจสอบการทำงานของระบบให้ทำงานได้ดีตามปกติ มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ ปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงาน หรือรูปแบบที่นำเสนอให้สวยงาม เพื่อการให้ใช้งานง่ายขึ้น

ที่สำคัญการเพิ่ม features ใหม่ๆ และปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จะได้คะแนนดีในส่วนของ Google Ranking อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บเป็นลูกค้าใหม่ๆได้อีกด้วย

 

สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถส่งแจ้งความต้องการตรงไปยังทีม support ได้ที่ support@bangkoksolutions.com